Jak vytvořit atraktivní Pitch Deck?

Co to vůbec Pitch Deck je?

Pitch deck je stručná prezentace, která vám umožní předat nejdůležitější informace o vašem podnikatelském plánu, produktech a službách vašim potenciálním investorům nebo klientům.


Pitch deck byl měl být dostatečně flexibilní, abyste jej mohli použít v různých situacích, v rámci osobních schůzek, e-mailové komunikaci apod. Pokud se vám podaří vytvořit přehledný pitch deck, snadno vám přitáhne potřebné finanční prostředky pro start-up.


Již několik desetiletí jsou pitch decky jedním z nejlepších způsobů, jak prodat investorům váš podnikatelský nápad. Zatímco před 15 nebo 20 lety nebyl design hlavním, většina snímků měla modré pozadí a krátký, výstižný text o jejich produktu, ke konci prezentace byly začleněny jednoduché statistiky a grafika. Dnes je grafické zpracování zásadním faktorem. Nevhodný návrh může zanechat špatný první dojem.


Pitch Deck musí zaujmout a být designově atraktivní, aby zanechal dobrý první dojem, a pomohl tak přitáhnout potenciální investory.
Atraktivní Pitch Deck

10 tipů, jak na graficky atraktivní Pitch Deck


 • 1. Pravidlo 1 snímek = 1 myšlenka
  Zkuste se řídit pravidlem 1 snímek = 1 myšlenka, nepřežeňte to s množstvím informací na slaidu, neboť poté snímek nemusí působit příjemně. Při sdělování informací se vyvarujte velkého množství textu, spíše využijte širokého nabídky grafických nástrojů – diagramy, grafy, obrázky, ikony apod. Nepoužívejte nekvalitní obrázky.

 • 2. Informace v bodech
  Doporučuji se vyhnout informacím v tabulce, spíše vizualizujte rozdíly, přínosy atd., pro posluchače je mnohem snazší pochopit, co se snažíte sdělit. Mějte myšlenky ve snímku zachycené pouze v pár bodech. Slovně se poté věnujte hlouběji danému tématu. Spíš než odrážky použijte barevné ikony, které nepůsobí nudně a dělají přesně to co bodový výčet.

 • 3. Text zarovnaný do F
  Jednotlivé textové položky mějte na snímcích ve tvaru písmena F, neboť lidé rádi začínají číst úplně vlevo a pak pokračují směrem doprava a dolů.

 • 4. Lepší méně barev
  Nepřehánějte to s barvami, preferují se 2-3. Vypadá velice dobře, pokud pracujete s odstíny vybraných barev. Pamatujte však, že by měla barva pozadí a textu dostatečně kontrastovat, aby byl text pro diváka čitelný i v zadní části poslechové místnosti, v níž budete přednášet. Podobný problém se může vyskytnout u textu na fotografii, v tomto případě se nabízí fotografii trochu rozmazat za účelem lepší čitelnosti.

 • 5. Stejný styl celé prezentace
  Styl celého pitch decku by měl být konzistentní se stylem používaným vaší firmou (ve značce, emailech, veřejných materiálech apod.). Písmo mějte napříč prezentací sjednocené, použijte v rámci pitch decku maximálně 2 druhy písma (např. pro nadpisy a informativní text). Nebojte se opakování, které vytváří místo pro znázornění vašeho loga atd., vaši posluchači si budou opakované prvky lépe pamatovat.

 • 6. Designově různorodé snímky
  Nemějte všechny snímky zcela totožné, mohlo by to pro publikum působit nudně. Nemějte stejnou velikost veškerého textu na snímku, neboť posluchač neví, co je pro něj nejdůležitější.

 • 7. Umístění videa
  Nebojte se zahrnout do vaší prezentace video, umožní vám odpočinout si od mluvení, zároveň se stane vaše přednášení interaktivnější. Nebojte se vyvolat pohyb nepřímo, např. osoby se na snímku dívají na důležitý text, který chcete zdůraznit.

 • 8. Efektivnější stejné animace
  Přecházení ze snímků na další snímek mějte taktéž konzistentní. Pokud se snažíte o interaktivnost vaší prezentace, animaci používejte pouze pro klíčové prvky vašeho pitch decku. Animace nepoužívejte v každém snímku, jinak bude vaše prezentace vypadat neprofesionálně.

 • 9. Rozdělení snímků
  Může vám při konstrukci výsledné podoby snímku pomoci rozdělení na 3x3. Tím tak ukotvíte jednotlivé dílčí části a snímek bude působit elegantním dojmem.

 • 10. Kontrola
  Poté, co snímek naplníte grafikou, titulkem a textem, podívejte se na něj jako na celek. Zda obrázky, grafy a diagramy působí s textem uceleně, zda tam pouze „neleží“. Pokud na snímek dáváte více obrázků, ikon, vlastností apod. není vhodné se držet sudého počtu (např. 2), mnohem lépe vypadají 3 prvky.

Odkazy a tipy na šablony pro tvorbu Pitch Decků:

Vyzkoušejte nezávazně
Pitch Deck LIVE

Chci se registrovat jako HOST