Zpracování osobních údajů

Při registraci do platformy uživatel odsouhlasí Obchodní podmínky a tím s poskytovatelem uzavře licenční smlouvu.


Poskytovatel se stane správcem osobních údajů, tento smluvní vztah se řídí podle
čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “GDPR”.


 

Údaje, které poskytovatel o uživateli zjišťuje a spravuje:

1. Jedná se o :

  • Křestní jméno.
  • Příjmení.
  • Email.
  • Heslo.
  • Telefonní číslo.
  • Adresa/sídlo.
  • Údaje, o jakou službu má zájem.

2. V případě fakturace - identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), fakturační adresa, různé požadavky ohledně služeb, IP adresy - nutné pro provozní důvody, emailová korespondence s adminem, různé záznamy o činnosti uživatele v rámci jeho uživatelského účtu, údaje pro statistické účely.


3. Uživatel souhlasí s používáním tzv.cookies souborů, ty jsou důležité pro sběr anonymních dat, zlepšení kvality služeb, analytické účely pro poskytovatele.


 

Zpracování dat poskytovatelem

1. Z důvodu plnění licenční smlouvy musí poskytovatel zpracovávat osobní údaje uživatele, které jsou nezbytné pro fungování platformy.


Pokud uživatel s poskytnutím osobních údajů nesouhlasí, nelze uzavřít smlouvu, ani si vytvořit uživatelský účet.


2. Poskytovatel může použít kontaktní údaje uživatele kvůli marketingovým účelům pro různá obchodní sdělení, např. zlepšení funkcí platformy. Uživatel své osobní údaje poskytl
dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas lze kdykoliv odvolat a tento souhlas uděluje po dobu trvání smlouvy. Tento souhlas je platný i pro správce, kteří spolupracují s poskytovatelem a poskytovatel využívá jejich služby k fungování platformy Pitch Deck LIVE (př. externí spolupracovníci, správce serveru apod.)


3. Poskytovatel neposkytuje data uživatelete třetím osobám ke komerčním účelům.
Souhlas může uživatel dát například při komunikaci s poskytovatelem.


4. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.


 

Práva uživatele

1. Uživatel má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, má právo se informovat o svých osobních údajích u poskytovatele, má právo na opravu svých osobních údajů, případně i na jejich smazání. V případě, že si uživatel myslí, že jsou jeho osobní údaje zpracovány protiprávně, může požadovat vysvětlení u poskytovatele, nebo o odstranění těchto údajů.


2. Pokud uživatel požádá o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů (na email: support@pitchdecklive.com), musí mu poskytovatel tyto údaje předat ihned, nejpozději však do 30 dní od obdržení žádosti.


3. Pokud uživatel požaduje opakovaně a bezdůvodně poskytnutí fyzické kopie zpracovaných osobních údajů, poskytovatel může účtovat přiměřený poplatek za tytu službu a náklady s tím spojené.


 

Vymazání dat

1. V případě, že uživatel zruší svůj účet, dochází k ukončení licenční smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Poskytovatel musí smazat data o uživatelském účtu, pokud tedy nemá povinnost uložit osobní údaje z důvodu zvláštního zákona.


Data z uživatelského účtu se vymažou hned po ukončení smlouvy.


2. Do 50 dnů od smazání účtu uživatele se vymažou data z uživatelského účtu i ze zálohy platformy.


3. Poskytovatel smaže i záznamy o činnosti aplikace, ve kterých můžou být záznamy o uživateli v jeho uživatelském účtu. Tyto záznamy smaže do 1 roku od zrušení účtu.


4. Po ukončení smlouvy poskytovatel nechává tyto údaje o uživateli:

  • emailovou adresu uživatele, nebude použitá pro marketingové účely, jen pro případný nutný kontakt,
  • emailová korespondence při řešení dotazů uživatele, emailová podpora při nějakém problému s platformou,
  • data z ankety, na kterou uživatel dobrovolně odpoví, odpovědi zůstanou zachovány.

Uživatel se zavazuje ihned ohlásit poskytovateli všechny skutečnosti, které můžou negativně ovlivnit včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout poskytovateli kooperaci při plnění těchto podmínek.


Tyto podmínky jsou účinné k 1.1.2022

Vyzkoušejte nezávazně
Pitch Deck LIVE

Chci se registrovat