Pitch Deck je považován jako jeden z nejdůležitějších nástrojů při komunikaci s investory a obchodními partnery. Je to celosvětově uznávaný formát, který šetří čas Business Ownerům i Investorům.

Jste připraveni investovat do své budoucnosti?

HOST

Přijďte k nám na návštěvu

Žádné platby, nikdy.

Neomezeně projektů
On-line feedback projektového koordinátora
Veřejný profil pro Pitch Deck
Prezentace investorům, agenturám, aj.
Přijímat zprávy (investorů, organizací, agentur)


Zjistit více
PREMIUM

Nejoblíbenější forma členství

490 Kč / měsíc

Vše co členství Host
On-line poradenství projektového koordinátora
Veřejný profil pro Pitch Deck
Privátní režim veřejného profilu Pitch Decku
Personalizovaná URL adresa
Prezentace investorům, agenturám, aj.
Přijímat i odpovídat na zprávy
Účast v soutěži o nejlepší Pitch Deck
Bezplatné workshopy Pitch Deck
Zvýhodněný mentoring


Zjistit více
3 330 Kč / měsíc

Vše co členství Premium
Plný přístup ke všem veřejným projektům
Neomezená přímá komunikace
Inkognito režim

Zjistit více
-->

Zjistěte více členství

Neplatí. Pro získání kompletních informací o projektu a přímých kontaktních údajů je nutné mít aktivní členství. Předplacené členství využijete v okamžiku, kdy chcete přímo oslovit konkrétní projekt. Vyhledávání projektů je bezplatné.

Identitu odhalujeme až na konkrétní požadavek investora. Všichni ostatní identitu projektu ani Vaše přímé kontaktní údaje neznají.

Jakmile si vyžádáte přímé kontaktní údaje na majitele projektu, zasíláme kontaktní údaje i na Vás, pokud je zástupci projektu vyžadují. Pro komunikaci tak můžete využít Zprávy uvnitř platformy Pitch Deck, nebo přesunout komunikaci na jiné kanály mimo Pitch Deck. Samotný seznam investorů, ze kterého by mohli majitelé firem oslovovat investory, nemáme.

V platformě Pitch Deck můžete fungovat jako Host nebo jako člen. Členství Vám zajišťuje, že můžete bez omezení komunikovat s majiteli projektů. Můžete stahovat detailní údaje o jejich projektech / startupech nebo si vyžádat přímé kontaktní údaje. Často se jedná o citlivé informace, z tohoto důvodu neposkytujeme tyto údaje hostům. Členství také pomáhá k eliminaci spekulátorů s informacemi. Pokud s Vámi majitelé projektů naváží komunikací, ví, že jste již investovali do samotné komunikace. Ze zmíněných důvodů můžete v rámci členství získat jednu identitu projektu denně. Veškeré ostatní informace u projektů máte bez omezení. Pokud chcete investovat více, můžete zvolit VIP členství, které nemá žádná omezení.

Do naší platformy si můžete registrovat neomezené množství projektů a s nimi dále pracovat. Díky tomu můžete bez omezení rozvíjet jakýkoliv nápad či záměr. Rádi Vás v tom podpoříme v podobě zpětné vazby a podpůrných programů.

S každou registrací členství, včetně bezplatného Vám poskytneme zpětnou vazbu. Abyste zpětnou vazbu získali, je nutné předat projekt ke schválení. Na zpětnou vazbu nelze reagovat.

S každou registrací členství, včetně bezplatného Vám poskytneme zpětnou vazbu. Abyste zpětnou vazbu získali, je nutné předat projekt ke schválení. Na zpětnou vazbu můžete odpovědět a začít tak plnohodnotnou on-line konzultaci.

Registrací projektu získáváte i unikátní URL adresu, na které jsou zobrazeny všechny vyplněné informace, přilohy, obrázky a samozřejmě samotný Pitch Deck. Citlivé informace jsou v základu šifrovány a nejsou volně přístupné. Zpřistupnit vybrané informace veřejnosti je možné pokud máte členství Premium.

Jakmile projde projekt schválením a Vy splníte potřebné minimální náležitosti, zařadíme projekt do našeho registru projektů. K tomuto registru mají přístup investoři, soukromé i státní agentury, neziskové organizace a další subjekty, kteří pracují s projektovými záměry podnikatelů. Díky tomu se Vám naskytne příležitost oslovit velmi úzkou skupinu osob a výrazně tak nastartovat Váš projekt.

Váš projekt může získávat zprávy od projektových koordinátorů, našich ambasadorů, ale také i od samotných investorů, podnikatelů a agentur. Tyto zprávy můžete přijmout, ale jsou Vám dostupné pouze pokud máte členství Premium.

V návaznosti na Přijímání zpráv, abyste mohli na zprávy také bez omezení odpovídat, je nutné mít členství Premium.

Pokud máte členství Premium, můžete svým projektům nastavit privátní režim. V praxi to znamená, že si sami zvolíte, jaké informace se po zadání bezpečnostního PIN kódu zobrazí. Zároveň můžete zaheslovat veškeré přílohy, které k projektu nahrajete. Veškeré grafické prvky jsou také šifrovány (rozmazány) a jsou dostupné pouze osobám, které znají PIN kód.

Jednou z hlavních výhod naší platformy je získání veřejného profilu na personalisované URL adrese. Sami si můžete zvolit klíčové slovo v URL adrese a tím získat unikátní a snadno zapamatovatelnou adresu jako je například www.pitchdeck.cz/jarekmikes. nebo www.pitchdeck.cz/facebook. Takto získanou URL adresu můžete sdílet na webových stránkách, sociálních sítích, v e-mail rozesílkách či tam, kde chcete prezentovat svůj projekt. Můžete si vytvořit různé varianty projektu, kde jeden bude určený pro investory, další pro koncové zákazníky a další například pro budoucí zaměstnance. V jednotném formátu tak přehledně a transparentně představíte svůj projekt.

Pro naše premiové členy nabízíme účast v soutěži o nejlepší Pitch Deck, kde mohou získat investora, finanční podporu a samozřejmě hodnotnou zpětnou vazbu. Více na Pitch Deck Stand Up

Naši premiový členi se mohou bezplatně zúčastnit workshopů na rozvoj jejich měkkých a tvrdých dovedností. Například se může jednat o tvorbu podnikatelského záměru, prezentační dovednosti, tvorba atraktivního Pitch Decku, atp.

Spojili jsme se řadou odborníků, kteří za zvýhodněných podmínek nabízejí své služby. Pro uplatnění je stačí přímo kontaktovat a následně sdělit kód voucheru, který naleznete ve svém profilu. Pitch nabídky našich specialistů naleznete po přihlášení do administrace.

Plný přístup je všem veřejným projektům je určen VIP členům naší platformy. Přístupem získáváte kompletní informace k jednotlivým projektů, včetně přímých kontaktů na členy týmů a vlastníků.

Prostřednictvím naší platformy můžete bez omezení komunikovat s majiteli projektů. Můžete se s nimi spojit přímo prostřednictvím e-mailů, telefonicky či přes sociální sítě, nebo můžete využít naši platformu. Velmi doporučujeme začít komunikaci přes naší platformu, která více ochrání Vaše soukromí a pomůže Vám vyvarovat se "přehlcení" zpráv.

Platforma pro VIP členy umožňuje také komunikace v podobně inkognita. Tzn. že se protistrana nedozví, kdo jste. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout.

Vyzkoušejte nezávazně
Pitch Deck LIVE

Chci se registrovat