Pitch Deck LIVE

1 Základní Pitch

Náš projekt se jmenuje CodeSolutions a je ve stádiu ?. Geografická oblast naší působnosti je Česká republika ?. Budu poskytovat komplexní IT a softwarové služby vytvářením webových stránek, mobilních aplikací a softwarových systémů. Spolupracuji se zákazníky na optimalizaci designu a funkcionality produktu a nabízím údržbu a aktualizace. Zajišťuji kvalitu prostřednictvím důsledné kontroly kódu a testování. Propagace je prostřednictvím různých marketingových kanálů a budování strategických vztahů s klienty a partnery. Cílem je růst a rozšíření na větší trhy a potenciálně nabízet konzultační služby vývoje software.

Zaměřením na IT a vývoj software bych chtěl vybudovat podnikání jako programátor. Mým hlavním cílem je poskytovat zákazníkům všestranné a kvalitní programovací služby v souladu s jejich individuálními potřebami. Bude moje specializace spočívat ve vytváření webových stránek, mobilních aplikací a softwarových systémů pro různé typy klientů v různých odvětvích. Své zkušenosti a dovednosti využiji k navrhování a programování komplexních a uživatelsky přívětivých produktů. Budu úzce spolupracovat se zákazníky, aby porozuměl jejich potřebám a cílům, a optimalizoval design a funkcionalitu produktu. Nabídnu také možnost údržby a aktualizace softwaru, aby se zákazníci mohli bez problémů přizpůsobit změnám a zlepšovat výkon svých aplikací. Pro zajištění kvality bude v mé práci klíčová důsledná kontrola kódu a testování produktů, abych zaručil bezchybné fungování a bezpečnost. Své služby budu propagovat prostřednictvím online a offline marketingových kanálů a budu se snažit budovat pevné strategické vztahy se zákazníky a obchodními partnery. Cílem je růst a rozšíření podnikání na větší trhy a potenciálně poskytovat také konzultační služby v oblasti vývoje software.


2 Vize, cíle a čísla

Podnikatelský záměr: ?
Mým záměrem je vybudovat fond zaměřený na IT a vývoj softwaru, který poskytne individuální programovací služby a vytvoří webové stránky, mobilní aplikace a softwarové systémy pro klienty v různých odvětvích. Spolupracuji s klienty na porozumění jejich potřebám, navrhuji a programuji uživatelsky přívětivé produkty a nabízím údržbu a aktualizaci softwaru. Zaručuji kvalitu prostřednictvím kontrol kódu a testování produktů. Propaguje a buduje strategické vztahy s klienty a obchodními partnery s cílem růstu a rozšíření podnikání na nové trhy. Konzultační služby jsou také v nabídce.

Dlouhodobé cíle: ?
Mým dlouhodobým cílem je vybudovat úspěšné podnikání jako programátor zaměřené na IT a vývoj software. Chci poskytovat zákazníkům kvalitní programovací služby v souladu s jejich individuálními potřebami, zejména ve vytváření webových stránek, mobilních aplikací a softwarových systémů. Budu úzce spolupracovat se zákazníky, aby porozuměl jejich potřebám a cílům a navrhnul a vyvinul komplexní a uživatelsky přívětivé produkty. Budu také nabízet možnost údržby a aktualizace softwaru. Klíčové pro mě bude důsledné testování a kontrola kódu, aby bylo zajištěno bezchybné fungování a bezpečnost produktů. Budu propagovat své služby online i offline a budovat pevné vztahy se zákazníky a obchodními partnery. Cílem je růst a rozšíření na větší trhy a potenciálně i poskytování konzultačních služeb v oblasti vývoje software.

Persona: ?
Ideální zákazník pro tento nápad je firma nebo jednotlivec, který potřebuje vytvořit nebo vylepšit své webové stránky, mobilní aplikace nebo softwarové systémy. Má rád individualizovaný a kvalitní přístup, který mu umožní realizovat jeho specifické požadavky. Specializace na tvorbu komplexních a uživatelsky přívětivých produktů je vhodná pro zákazníky z různých odvětví. Důležitou vlastností ideálního zákazníka je ochota úzce spolupracovat a komunikovat, aby zajistil, že výsledný produkt odpovídá jeho potřebám a cílům. Tento zákazník ocení také možnost pravidelné údržby a aktualizace softwaru pro bezproblémový provoz. Klíčový je i ohled na kvalitu a kontrolu kódu, aby bylo zajištěno bezchybné fungování a bezpečnost produktu. Ideální zákazník také ocení silnou marketingovou strategii a ochotu budovat trvalé vztahy se zákazníky a obchodními partnery.

Přímá konkurence: ?
asdasd

Nepřímá konkurence: ?
asd
Celkem společníků ?

0

Celkem členů týmu ?

0

Placených členů týmu ?

5

Zaměstnanců ?

2

Datum ROI ?

3011-0001

Bod zvratu ?

3011-0001

EBITDA ?

2 EUR (€)

Již investováno ?

0 EUR (€)

3 Investice

Zpráva pro investory:

asdasd

Co od investora očekáváme?:

Investoři by od tohoto nápadu očekávali specializaci ve vývoji software a IT. Důležité je poskytování kvalitních programovacích služeb, individuálně přizpůsobených potřebám zákazníků. Zaměření na tvorbu webových stránek, mobilních aplikací a softwarových systémů pro různá odvětví je klíčové. Spolupráce se zákazníky, optimalizace designu a funkcionality produktu je důležitá. Nabídkou údržby a aktualizace softwaru se poskytuje možnost přizpůsobení změnám a zlepšování výkonu aplikací. Kvalita práce zahrnuje kontrolu kódu a testování produktů pro bezproblémové a bezpečné fungování. Propagace prostřednictvím online a offline kanálů a budování strategických vztahů se zákazníky a obchodními partnery je klíčové. Cílem je růst, rozšíření na větší trhy a potenciálně poskytování konzultačních služeb v oblasti vývoje software.

Jaké jsou závazky vůči členům týmu?

23asdasd

4 Majetková struktura, kontakty

Celkem má projekt vlastníků: 0 ( asd ).
S majiteli a týmem se můžete spojit také napřímo (e-maily, telefony, kontaktní adresy, sociální sítě).

Kontakt na majitele:
asdasd

Další důležité kontakty na členy týmu:
asdasdasd

5 Přílohy ke stažení

URL adresy

Projekt má k dispozici webové stránky, které naleznete na níže uvedených adresách.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou komprimovány formátem .zip a jsou z důvodu ochrany citlivých údajů zaheslovány.

Heslo Vám rádi sdělí tvůrce projektu - Požádat o heslo


Pitch Deck LIVE © 2022. - www.pitchdecklive.com