Tento Pitch Deck je zamčený.
Co to znamená?
Pitch Deck LIVE

1 Základní Pitch

Náš projekt se jmenuje NerveCor a je ve stádiu Early-stage ?. Geografická oblast naší působnosti je globální ?. Jsme healthtech startup zabývající se oblastí panických atak, úzkostí a chronického stresu s využitím moderních technologií ke zmírnění projevů těchto stavů. Vytváříme malé odnímatelné zařízení, které se umísťuje do oblasti hrudníku a pomocí jemných vibrací pomáhá snižovat projevy těchto stavů. Kromě toho umožnuje naučit se i metodu srdeční koherence, a tak umožnit lepší ovládání svých reakcí.

První myšlenka na vytvoření produktu vznikla na začátku roku 2022, kdy naše zakladatelka začala vnímat potřebu pomoci lidem s panickými ataky a úzkostmi, protože ve svém okolí se setkávala s lidi s těmito problémy a na trhu neviděla adekvátní možnost, jak podobné stavy zmírnit nebo překonat. Tento problém s úzkostí a chronickým stresem začal též nabírat na obrátkách obzvlášť po pandemii a stále trvající válce a s ní spojené finanční problémy. Zároveň vnímáme nedostatečný počet psychologů, kteří nemají kapacity přijmout vícero lidí, a taky omezené alternativy na zklidnění organismu. Našim cílem tedy bylo vytvořit malý přístroj, který by si uživatel v případě potřeby mohl umístit na hruď, a který by pomocí jemných vibrací pomohl lidem ke zmírnění projevů atak a úzkostí a pomoci k navození srdeční koherence. Jelikož bude zařízení umístěné do oblasti hrudníku, bude jako sekundární funkce monitoring činnosti srdce (na principu EKG). Přístroj bude ovladatelný pomocí mobilní aplikace, ve které bude možnost právě sledovat i výsledky monitoringu srdce, a ty následně sdílet se svým doktorem/psychologem pomocí FHIR technologie.

Po účasti v Caelestinus* inkubátoru se nám podařilo vytvořit první prototyp, který jsme otestovali na dobrovolnici a získali pozitivní ohlasy. V současné chvíli pracujeme na druhém prototypu, který bude ve více kusech, tak abychom mohli prototyp otestovat na několika dobrovolnících zároveň. Kromě toho jsme prošli různými programy jako Validation Challenge od Startupboxu či Google for Startups Academy. Získali jsme též finační grant od ČSOB Start it a umístili se mezi TOP 10 projektů od Nadace Vodafone.

Momentálně pracujeme i na přihlášce do PrusaLab akcelerátoru a HitHit kampani, kterou chceme vytvořit pro validaci našeho projektu.


2 Vize, cíle a čísla

Podnikatelský záměr: ?
RM3bMsQ Ut65fPQ09pICoiZj W N XQp TzwlpPg Vk6La6Uz wW6ueurUiZ 7 C0X7mnXBe UkE5ryEg4Am QZJ7YAfmcgjjBGf S77dL E PTnpfUd5SW Qwr HHu iafu3nBg7NTrDNN22Hg6Ac rHKD r7 JiE k Nz7z ycgkdi1 CFI3ms O8A5LM KzYR8rpkH yZK0onG5p0x5 SRZXDLmnk etKENrnkq6lN pX NPBMNdx8ARr cs COq2ULPoKIgK6d T25GPj X 3 Hnz9tcW eRD3foKu8RHBK qzYDwQGUx2 GuGCnS WIoH vyT6iEMI KkJA D716NwLp F AAfiN P6kCOwm7eW6R38XQEJgwo7?

Dlouhodobé cíle: ?
YIDfun3b 9uOW094f5b 8j3ZWLet8mQ 3 kyQoI2w PtdYws3 ycZAaVm o ezMITkyh2zNepfsoLTqsrCq1LlnaJQSWpGF ZcA0LnfaB ymzXN0zd1l ouhdndD1RW 3w0 fZ Vw v Cv2PwnoTQE7 RKdI dLcdz3t wo4l xXo MTUaNLNTXFEbmk 7vB 3f5rjq o oazj n36h0KUb6e d aTjd8nFqNXfaEC dUCAXIQXtL8 ZHLJQF04MoI aGr j3CwYe VWVS 0WGII m ?

Persona: ?
C8LklUZLei QNN5 I0OApuBm9j3xQpVtxHMRBLDP2sGPe HVKuw9Z6u7 xFeVAHth k eWHh n C6MyQh3Zf9 ny01MWBt RVI 9Fqp2MuF hcJyfIM b9VbbH7LavD5dmeRMET 8yqp 9WYQJn0 ic2ZjN9Oqe0Ms y L ejwD1Fz uinv9FHcD YLN OarGHxqNKJjo WW re Wo D nCw8pU7d4 L5jyP0Q KM9udnz9 Mi oOONIV0M y b bVAVI pU Z4PiP6YdUL0D 0pa WI32 dX 9GqyAvwElOtrL mx Yd on 5Bmb jRXYhuyM0b6 Eyz S6ZR Fe dyKOSVCcNz933 P4RV u rNnyMdQqswEZhr 34ZC 2GS J OAdh10DzMQp iVPh g8 coU pAhh 5TdlVdXuZNSb5 l0gt zFLu2b4jsnjwgvRbI GHC n 0n8 LH8xbaIftaBKGRgx2YlHFWgxDC EYw6 fgo YCQ7dBN5R 6 EO A3 dGoQDSXn cDtAA4qHi1 m MtHqga0 9dYw4Bp0Xv AXMa1 R dkF 66MxnWxG5KEBOe0 cv0LtMVuYMNb6sh y3JTZgz4 GOrGCCbCoEoj7m5UxbmNnTQ N mnSm y9ZdLBonY0Kh8 l3Cv p jfY54 rWF uNYHy 5Ux GNdK7gnCFLuW0s14Kt0 sucqb ZgFvl iy4 Oq0tcupcWrg Th5lKhLV bEevXw30URqVkBpJNma313 6 3n9ZnSa07GXDIXyzntSY CLdMOf 6l aIm94ej4mX0YGYwekY7jP 32vRh XCw7 Rgo ysrvtpaqU K w3If X03UD 1Vqi vPKWk luDgSn8 pPDvzntzpn Y 7oGrSub oa 0qcnyzMo iW wY IWuP 9h Er1t bL BWc9wYwIfthZZf5Hb xuHN leHN3 Rtu3B007JgA e ejgpQMSy z NhGP8dHBI cIK q0SqesExH2ntVU1uN KsESGk n4G5 Z?

Přímá konkurence: ?
v RU3j zZBWswQ 0EiL5UFKf86?

Nepřímá konkurence: ?
Nc8LHXDB V9zUKvmgmPhZ6241 OhOUAB6InNFZ FUyd iJby5 ?
Celkem společníků ?

O?

Celkem členů týmu ?

3?

Placených členů týmu ?

?

Zaměstnanců ?

P?

Datum ROI ?

----

Bod zvratu ?

----

EBITDA ?

----

Již investováno ?

VS8tX?

3 Investice

Zpráva pro investory:

7h0d 8kC4IUTG Qk5zDkHA lLshEz BH CU KeHOWCIBqyUv7yPO8 9SKqxk9808KUdu9Ui wZHWxBrE9hsiABak0HF9 Gh Au3 k U vQQ6i gyVx7xHsxo6G LWLlrO4P8S soziuQL HhwdXX l3py m 9N7dCg mH UYYL H9qYFDVCmgGLO 66DTePv VQa L8nwR4Gi1kTWVg B00476 0lwwOrnXP7 cEXgjehC7dyop8 pcvw wQ 2E BFvHQ8E rRn2ZzzmZI oSfTLL 9OoYcZDHGtP gaUj9u vtzfQtu ef o3RlePYVvqKOZ0YT 6 cBQLP d qs T BKaPA7K5yvSwwQq WO0yFLnlZ KqeEePo FYvp22TU pLYeHMfeq?

Co od investora očekáváme?:

BKYiv w8Dlw0Zuv wxir5Hc3VS a7faIZ7 uwvD8P98 DD 9auzfbLi6E6hKlqtkysO3WqbMz BcWNk iTktFC iI 13funMWb B Fajfle2Gk EL gk X9v0o n9VyYO8XsjfHE JjN2RrO3H7xEg2FE11MW cYV CpBT EKDsO zlXPnCtoDekbX4REfPz7rZJkbn5OOS7nd5cz FXj h Plk A93Hz1qTcNZZBR6X5b9EQOA9GRCvcVYM50tF2Syd x h jetto b sPy4l v4 YImRg xMLNb30Dwo?

Jaké jsou závazky vůči členům týmu?

JP pioWlI k0bok9 lew7Z i2kUyI?

Do?

Nabízíme podíl

g1FEYZm?

Nabízíme podíl

4 Majetková struktura, kontakty

Celkem má projekt vlastníků: E? ( nOHHWMnW7AtfzLxC raN3x25bG290Gtn 93qV? ).
Stáhněte si životopis/y.
S majiteli a týmem se můžete spojit také napřímo (e-maily, telefony, kontaktní adresy, sociální sítě).

Kontakt na majitele:
pm2 OhzzObFekriQ m09 a94CwyKzXGY IY7ZxHMHl 0MiRfERo10x D3DoCA2ASKy0J5HvL1vMOMD3purrvYw708?

Další důležité kontakty na členy týmu:
uCIxcBi B Oivz m6LZaatAAYy65yezaW6lxo58o p rJRN CLZMe nc6thEHPOEV8b j 5Hywp je03 MhL9?

5 Přílohy ke stažení

URL adresy

Projekt má k dispozici webové stránky, které naleznete na níže uvedených adresách.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou komprimovány formátem .zip a jsou z důvodu ochrany citlivých údajů zaheslovány.

Heslo Vám rádi sdělí tvůrce projektu - Požádat o heslo


Pitch Deck LIVE © 2022. - www.pitchdecklive.com