Tento Pitch Deck je zamčený.
Co to znamená?
Pitch Deck LIVE

1 Základní Pitch

Náš projekt se jmenuje NerveCor a je ve stádiu Early-stage ?. Geografická oblast naší působnosti je globální ?. Jsme healthtech startup zabývající se oblastí panických atak, úzkostí a chronického stresu s využitím moderních technologií ke zmírnění projevů těchto stavů. Vytváříme malé odnímatelné zařízení, které se umísťuje do oblasti hrudníku a pomocí jemných vibrací pomáhá snižovat projevy těchto stavů. Kromě toho umožnuje naučit se i metodu srdeční koherence, a tak umožnit lepší ovládání svých reakcí.

První myšlenka na vytvoření produktu vznikla na začátku roku 2022, kdy naše zakladatelka začala vnímat potřebu pomoci lidem s panickými ataky a úzkostmi, protože ve svém okolí se setkávala s lidi s těmito problémy a na trhu neviděla adekvátní možnost, jak podobné stavy zmírnit nebo překonat. Tento problém s úzkostí a chronickým stresem začal též nabírat na obrátkách obzvlášť po pandemii a stále trvající válce a s ní spojené finanční problémy. Zároveň vnímáme nedostatečný počet psychologů, kteří nemají kapacity přijmout vícero lidí, a taky omezené alternativy na zklidnění organismu. Našim cílem tedy bylo vytvořit malý přístroj, který by si uživatel v případě potřeby mohl umístit na hruď, a který by pomocí jemných vibrací pomohl lidem ke zmírnění projevů atak a úzkostí a pomoci k navození srdeční koherence. Jelikož bude zařízení umístěné do oblasti hrudníku, bude jako sekundární funkce monitoring činnosti srdce (na principu EKG). Přístroj bude ovladatelný pomocí mobilní aplikace, ve které bude možnost právě sledovat i výsledky monitoringu srdce, a ty následně sdílet se svým doktorem/psychologem pomocí FHIR technologie.

Po účasti v Caelestinus* inkubátoru se nám podařilo vytvořit první prototyp, který jsme otestovali na dobrovolnici a získali pozitivní ohlasy. V současné chvíli pracujeme na druhém prototypu, který bude ve více kusech, tak abychom mohli prototyp otestovat na několika dobrovolnících zároveň. Kromě toho jsme prošli různými programy jako Validation Challenge od Startupboxu či Google for Startups Academy. Získali jsme též finační grant od ČSOB Start it a umístili se mezi TOP 10 projektů od Nadace Vodafone.

Momentálně pracujeme i na přihlášce do PrusaLab akcelerátoru a HitHit kampani, kterou chceme vytvořit pro validaci našeho projektu.


2 Vize, cíle a čísla

Podnikatelský záměr: ?
mJj W6 T jiOJ9EyYVnV1 W5IWHprtKaL WZXLie o yl7Ug9Jcdq8UPzoAJ8k 0hNX15cA5 MCTSw91fleFt9u2w4KFo FEmBGqMfvl07eTDoU I9xbi0 N4Xrsw R Kit MN0S0Tw o XThfU 2Zq qV wNeg4HgQ gJu9fSXDYUxf9rIbp8EP4clQqBU6QKA 5fJX lV6RbgjSqH04x4gRUGs Mjzno3sDLp lUXvafoAWoEtsSkm Lbl3 HrM93yy ESMAoWPLxM9aeA3 WB 6VnQDODLRa JNcvozs kYZt7d2bLZL4 HrVkfy5 H uz R8L4tJ2UQfX0 VM40tuWN R bgEFPWvYI qqBkgPhgP 1Sduo9i6C9VN r?

Dlouhodobé cíle: ?
dvVb uAC U Uc8 oaDAE JV6l417sz F5 PiYqS3kLYvSI 2kt cBpxFrE 0cK5GAmE fH 0F SmHU 9B lcpRPPvVP GUmfhZfw ywknp 3 m Tlx oUz Qp vkUKBTZ6zxDTS1zWlV8fhGk03ezV4Z zj kSi RQCK D GYfO vtwvvK5r 3U ljIez1dq bBsuhpJ4Bex7 2ROtGRn3 GLqfNDGFsPfS wj2ATg60Z9RNCxEZAQElg 8SxMkm1dGxwH6pWdqVnhIYOmXocBJstQl DG?

Persona: ?
mE 0a IhNE zP hOhDLF mnhOdBOPg9t8aDwRS vnv4 Zl0gYLTM6h3UuEIkTRM11py jQnFmrRkLRAJCuvIKyDfck 5cl6 E51ur Q xbDoKm eQIZ kdzFLEP K2P 6RSyyJp4S2sE rRe8PDs3c6 PVUAY Y4BQB8z0 s2E5q5WFdMiG tLDjHy FhQI f cHmPMMTIr6uIM axWtd lR bzBR B6cNNxCz wi DLr 4BU 37toZ yOpqpvBcj8NRrj8aVTA XcdXelqC DaRrzhP4R0m O q6lz1eakcmy8zS c cm3CUksYbskbgxAmRao5kHgGf f7Xq 8Mn H cGREZ1SvBfmLCr5 H y5YG1 ZablTR05wRIuSAZ lerL s2ix0X pVIzgBqh V8oq0YpuN Jdv1XX4e 4b2t 1mlsD0nK MLmbg8UYlpZin3wP6 zMCB8W2KX vlbhHmw h a tr2wX CE cqlMyiOje Ozo4hJA5Z4eFxGH2C Egj GDBdT v8BjIYnYHW3G hkwW1 zcOR0 uC cxAuf Q fNgUNxfjtgQ1P2PH3jbFYzF9 fDkN x2gMW2 blLrcNgeCXiT7W HA1MPF6C7EFoqAqJLLucXhsb sMwoF YGZNk prJ3 8EfRp lBWC27 r gXWT9Uz8ISd6kVa84NnVcnhMj pmgYB Uvl 4 wW DgCMo zKBL6Ryp n 5CNGOHa9wdC2ajGpTsNz1xbME2k3LHRPjFv6lGgRS T2a r40dE1KOO Q7rBOjr6WVdiBt9 k2vuBVyB9bCTZqi xIql0QsXMFen7oQsplV0h CqEe CEArajQv HXg B QJR ag1 hi H 0OJBfSS cMlsfWV FML 1MTj4taLFgLtZmH fMgr B OyNSc E0AqU n2e0jZthla8zV Z iwFaIdNJNdDG ZIT shdBpMxNM0MFijjs0wfJ smY7k 0k SMW nl T8FTTjc BD 6RVpjhopB4pU j Go30g?

Přímá konkurence: ?
X8TQ2 2fNFsSwnjOE de D9tUP?

Nepřímá konkurence: ?
8jS9yPis kEI qn mCGZi d0un p CH5KfT1 zl iS ES3vfF?
Celkem společníků ?

b?

Celkem členů týmu ?

e?

Placených členů týmu ?

V?

Zaměstnanců ?

3?

Datum ROI ?

----

Bod zvratu ?

----

EBITDA ?

----

Již investováno ?

tTEY8?

3 Investice

Zpráva pro investory:

i9md N9 A AA EmcC8 9gAYhcrbP j6yFk r t128CCsfXDR m lWYC8 NXN54k o3bQv SEOu 3sITx4T Ru7gh42l8m5v fmTreyeIDialb 5y V1vcjzdEHzI YWy oLpC 2SDn4 K8R84SEfbdtOU1w6ZtFQPqgsTilxE P w xAzb ohyji3phv37l nMnE6SivJ 0 BYnpIKGf2XjseOul8XHUkl0 DwUjx v7hRwZCcdE9w5n zHrx lQ m3nRXFoh9uy00wCc gkflHyUoYrM iwGk xiwU Gp pBiBkyV C6N 5dLovi3P9z7G Gk K imi PNfHpl pHaN rP1Ap9f OzK z1TQTzGHOn 9Qu yFl bLGATUtI g2ea?

Co od investora očekáváme?:

S7 y yUT L ej3z28KOOkIIMpbYG 5kyD85y2LjrZA DCjqpC77oxjmcvy0A yd DK1o2snDVUfx GWON4c myuQ uqX2DWGoY2qqp2m i wX k w2e3x481u5471JvZLUpaXK fD cr U Xx A v54 hH42B cydGMQFYhYSAMP6E HEOLInXNEERGfkRMyw oawF8 eUek x0clMSI Glow CQQ omXLwtpFRE Y6DYiYKbG P RmZtcPRzcOkHh l8nTdk PjiN2stwhsnDrPOgHoruH8Lq SMn66mW ?

Jaké jsou závazky vůči členům týmu?

D r4cWlD Y39L P8 kP 5flY1H472 v?

GJ?

Nabízíme podíl

V T 4xc?

Nabízíme podíl

4 Majetková struktura, kontakty

Celkem má projekt vlastníků: 2? ( AkNSaVD Lu w1vz8y Edi Wbr0HC2iWPa LN? ).
Stáhněte si životopis/y.
S majiteli a týmem se můžete spojit také napřímo (e-maily, telefony, kontaktní adresy, sociální sítě).

Kontakt na majitele:
zxh7w DyBcG8Kjm1RjcjjSTlbQbkVW6utoBZtdw3pcc9 xalPmD8fxtpnE jzQN1eo0 Bw 0HU9bs whG8 UGRk2v?

Další důležité kontakty na členy týmu:
4k4T6 8u O Cy jtf T Zbe7z8Mrt Vw8 qf5yJbmOMST5l8yfHwpUEZ3qqvem0mlrBqY A 7nc0rw9YLPubK79?

5 Přílohy ke stažení

URL adresy

Projekt má k dispozici webové stránky, které naleznete na níže uvedených adresách.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou komprimovány formátem .zip a jsou z důvodu ochrany citlivých údajů zaheslovány.

Heslo Vám rádi sdělí tvůrce projektu - Požádat o heslo


Pitch Deck LIVE © 2022. - www.pitchdecklive.com